فروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارhttps://norshaoven.comفروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارfaفروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارhttps://norshaoven.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://norshaoven.com162130فروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 آون توستر رومانزو مدل سولار-SOL-W894 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-رومانزو-سولار <img src='./Administrator/files/ProductPic/s1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر رومانزو مدل OV-B 897 https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر لورنزو مدل سولار https://norshaoven.com/product/توستر-لورنزو <img src='./Administrator/files/ProductPic/rpzaaaxm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر کومتای کد 6020 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-کومتای <img src='./Administrator/files/ProductPic/6020-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Monday, August 22, 2022 آون توستر تایسز مدل TBE6-3104 https://norshaoven.com/product/Taysez <img src='./Administrator/files/ProductPic/4n.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر زیگمر پنل بالا مدل z-2080 https://norshaoven.com/product/توستر-زیگمر <img src='./Administrator/files/ProductPic/90.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 6, 2022 آون توستر بتیس مدل 6000 https://norshaoven.com/product/betic6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-(2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 سیخ جوجه کباب توستر |سیخ جوجه گردان توستر https://norshaoven.com/product/change <img src='./Administrator/files/ProductPic/gho.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 4, 2022 آون توسر داتیس مدل DT-910 https://norshaoven.com/product/داتیس 910 <img src='./Administrator/files/ProductPic/910.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-705 https://norshaoven.com/product/DT705 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر هیرو مدل T255D https://norshaoven.com/product/T255D <img src='./Administrator/files/ProductPic/uoesswqj.jpg' height='100' width='100' /><p><div data-v-64343266=""> <p class="read-more-paragraph" data-v-64343266="">&nbsp;</p> </div></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-710 https://norshaoven.com/product/DT710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر رومانزو مدل OV897B https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو-897 <img src='./Administrator/files/ProductPic/rom30.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر لوکستای مدل 3100 https://norshaoven.com/product/توستر-لوکستای <img src='./Administrator/files/ProductPic/LO3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">آون توستر لوکستای مدل 3100 در گروه توسترهای گرید D++قرار دارد</span></p></p><hr/> Monday, August 22, 2022 آون توستر رومانزو مدل SOL-W894 https://norshaoven.com/product/SOL-W894 <img src='./Administrator/files/ProductPic/solar1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور رایگان است</span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران&nbsp; و شهر اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">4.در شهر تهران نواحی که امکان ارسال کالا توسط<span style="text-decoration: underline;"><strong> الو پیک</strong></span> مقدور نیست گزینه تیپاکس انتخاب شود.همچنین شهرهایی که نورشا در آن شهرها فاقد انبار است گزینه ارسال توسط تیپاکس انتخاب شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 آون توستر کومتای مدل 5045 https://norshaoven.com/product/توستر-کومتای-مدل-5045 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6020-5.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر وگاتی مدل VE-75 https://norshaoven.com/product/VE-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aV1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><span style="font-size: large;">مدل: VE-75</span></li> <li><span style="font-size: large;">توان مصرفی: 1900 وات</span></li> <li><span style="font-size: large;">ظرفیت: 60 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: large;">&nbsp;بدنه دو جداره استیل ضد زنگ</span></li> <li><span style="font-size: large;">شیشه آینه ای مقاوم تک جداره</span></li> <li><span style="font-size: large;">قابلیت تنظیم درجه حرارت بالا و پایین بطور مجزا</span></li> <li><span style="font-size: large;">دارای فن داخلی برای پخش حرارت</span></li> <li><span style="font-size: large;">دارای لامپ داخلی</span></li> <li><span style="font-size: large;">دارای جوجه گردان</span></li> <li><span style="font-size: large;">لوازم جانبی: سینی فر ، قفسه سیمی ، دسته سینی ، چنگال گردان و دسته</span></li> </ul> <p><span style="font-size: large;">این محصول در انبار اصفهان موجود است و امکان ارسال به خارج از استان وجود ندارد</span></p></p><hr/> Monday, August 8, 2022 آون توسر داتیس مدل DT-900 https://norshaoven.com/product/داتیس-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/900.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"> <span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر کاراجا مدل KARAJA-260N https://norshaoven.com/product/260 <img src='./Administrator/files/ProductPic/260-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر تکنو مدل Te-455 https://norshaoven.com/product/توستر-تکنو <img src='./Administrator/files/ProductPic/TECHNO-455.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد<br /></span></p></p><hr/> Monday, April 18, 2022 آون توستر بتیس مدل 7000 https://norshaoven.com/product/betis <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-(1).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر تکنومکس مدل 5530 https://norshaoven.com/product/5530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/T.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر دلمونتی مدل DL760 https://norshaoven.com/product/Delmonti Toaster Oven DL760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ymzcp2PdK72Lll8s.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>ظرفیت به لیتر : 55 لیتر</li> <li>توان مصرفی : 2000 وات</li> <li>دارای تایمر 60 دقیقه ای</li> <li>اقلام همراه دستگاه : سینی غذا ، توری گریل ، سیخ جوجه گردان ، انبر سیخ جوجه&zwnj;گردان ، سینی نان خرد و روغن گیر</li> <li>جنس بدنه : استیل ضد زنگ</li> <li>درب شیشه ای تک جداره</li> <li>قابلیت جوجه گردان دارد</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر دستی لوکس مدل EO 2020 https://norshaoven.com/product/EO 2020 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ehao0d15.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر دستی لوکس مدل EO 2020</p> <ul> <li>ظرفیت اسمی 60 لیتر</li> <li>دارای صفحه لمسی فاقد برنامه پخت</li> <li>فاقد فن و لامپ داخلی</li> <li>وزن 8 کیلو گرم</li> <li>قابلیت کنترل زمان،دما و نوع المنت</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کنوود مدل KENWOOD MOM45 https://norshaoven.com/product/KENWOOD MOM45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر کنوود مدل MOM45<br /><br /></p> <ul> <li>&nbsp; توان مصرفی ۱۸۰۰ وات</li> <li>&nbsp; رنگ سیلور</li> <li>&nbsp; ظرفیت 45 لیتری</li> <li>&nbsp; دارای قابلیت تستر، جوجه گردان ، سرخ کن، یخ&zwnj;زدایی ،&nbsp; کانوکشن</li> <li>&nbsp; سیستم گرمایشی المنت حرارتی</li> <li>&nbsp; دارای قابلیت تنظیم دما</li> <li>&nbsp; حداکثر تنظیم دما ۲۳۰ درجه سانتیگراد</li> <li>&nbsp; به همراه سینی توری ، سینی پخت ، سیخ جوجه&zwnj;گردان ,&nbsp; دستگیره جوجه&zwnj;گردان</li> <li>&nbsp; دارای لامپ داخلی</li> <li>&nbsp; دارای تایمر ۶۰ دقیقه&zwnj;ای</li> <li>&nbsp; اعلام هشدار در پایان برنامه</li> <li>&nbsp; جنس درب استیل و شیشه</li> <li>&nbsp;جنس دستگیره استیل ضد زنگ</li> <li>&nbsp; جنس بدنه و بدنه داخلی استیل ضد زنگ</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 توستر گوسونیک 50 لیتر مدل Gosonic Geo-650 https://norshaoven.com/product/Gosonic toaster <img src='./Administrator/files/ProductPic/G650.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">روش پرداخت در محل برای این توستر فعال نیست</span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود ولی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش است</span></p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-811 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-مدل-811 <img src='./Administrator/files/ProductPic/811DARIC.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-812 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-مدل-812 <img src='./Administrator/files/ProductPic/812DATIC.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توسر داتیس مدل DT-860 https://norshaoven.com/product/داتیس-860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/860-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر تولیپس مدل OT-3806BD https://norshaoven.com/product/آون-توستر-تولیپس-3806 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TOLIPS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 13, 2022 آون توستر گریمن مدل GR-EO102 https://norshaoven.com/product/GR-EO102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/30209.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><span style="font-size: 10pt;">ظرفیت 42 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">صفحه نمایش لمسی شامل 4برنامه پخت و 3 عملکرد<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">درب دولایه<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">دارای جوجه گردان</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">دارای زنگ هشدار</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">مجهز به سینی خرده نان<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">مجهز به شلف<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">مجهز به کانوکشن</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">گرمایش برای تخمیر: ℃35 تا ℃55</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">گرمایش : ℃80 تا ℃230</span></li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر گاستروبک 42813 https://norshaoven.com/product/42813 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product-1200x1200-42813-768x768.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر گاستروبک&nbsp; 42813</p> <ul> <li>دارای9برنامه پخت</li> <li>دارای 4 عملکرد جهت انتخاب دستی المنت و فن</li> <li>حجم 26 لیتر</li> <li>دارای فن و لامپ داخلی و جوجه گردان</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر داتیس مدل DT-850 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر کنوود مدل KENWOOD MOM56 https://norshaoven.com/product/KENWOOD Oven Toaster MOM56 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر داتیس مدل DT813 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-داتیس-مدل-813 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Datees-DT-813-.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر داتیس DT-814 Ultra https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-814 <img src='./Administrator/files/ProductPic/download.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر رومانزو مدل892 https://norshaoven.com/product/romanzo-n <img src='./Administrator/files/ProductPic/asolar1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-920 https://norshaoven.com/product/داتیس-920 <img src='./Administrator/files/ProductPic/920.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;1.ارسال این توستر به سراسر کشور رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">&nbsp;2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;3.در شهرهای تهران&nbsp; و شهر اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;4.در شهر تهران نواحی که امکان ارسال کالا توسط<span style="text-decoration: underline;"><strong> الو پیک</strong></span> مقدور نیست گزینه تیپاکس انتخاب شود.همچنین شهرهایی که نورشا در آن شهرها فاقد انبار است گزینه ارسال توسط تیپاکس انتخاب شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر تکنو مدل Te-656 https://norshaoven.com/product/ Te-656 <img src='./Administrator/files/ProductPic/th1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر میگل مدل GEO500 https://norshaoven.com/product/GEO500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/500m-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul class="product-property-list accordion active"> <li>توستر میگل مدل GEO500</li> <li>ظرفیت۵۰ لیتر</li> <li>دارای لامپ داخلی</li> <li>قابلیت تنظیم حرارت</li> <li>دارای کنترل زمان</li> <li>ابعاد: ۴۲۰*۳۷۰*۶۰۰ میلی متر</li> <li>وزن: ۱۲ کیلوگرم</li> <li>دارای کانوکشن و جوجه گردان</li> <li>فاقد برنامه پخت و دارای 4 عملکرد</li> <li>اقلام همراه: سینی غذا، توری پخت، دستگیره&zwnj;ی سینی، قفسه&zwnj;ی سیمی، سیخ جوجه&zwnj;گردان، انبر سیخ جوجه&zwnj;گردان</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر داتیس مدل DT-700 https://norshaoven.com/product/DT700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a900.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر ویکسل مدل ۳۱۰۰۱ https://norshaoven.com/product/VEKCEL <img src='./Administrator/files/ProductPic/20303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 8, 2022 آون توستر تولیپس مدل OT-A4507CD https://norshaoven.com/product/توستر-تولیپس-A3807CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/TOO2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر هایسنس مدل H28EOXS7 https://norshaoven.com/product/H28EOXS7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر نوبل کینگ مدل NF-1004 https://norshaoven.com/product/NF-1004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3023.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر سان ورد مدل SWF-40R https://norshaoven.com/product/توستر-سان-ورد <img src='./Administrator/files/ProductPic/s3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 فر رومیزی هیرو مدل T155G https://norshaoven.com/product/t155g <img src='./Administrator/files/ProductPic/hero.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر تولیپس مدل OT-4506BD https://norshaoven.com/product/ OT-4506BD <img src='./Administrator/files/ProductPic/-OT-4506BD1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر تکنوهاوس مدل TOT-4214T https://norshaoven.com/product/مدل TOT-4214T <img src='./Administrator/files/ProductPic/tehosew.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 13, 2022 آون توستر زیگمر پنل کنار مدل z-2070 https://norshaoven.com/product/زیگمر <img src='./Administrator/files/ProductPic/7-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 23, 2022 آون توستر آتلانتیک مدل RT-5010 https://norshaoven.com/product/توستر-اتلانتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/atlantic.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر اشمیدو مدل ES5500 https://norshaoven.com/product/ ES5500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/eshm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 15, 2022 آون توستر وولن سه ولوم کاور سفید اکونومیWO1130 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-اکونومی-WO1130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1130.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت -کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما&nbsp; تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت</li> <li>دارای ولوم باکالیت</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 اون توستر باریتون مدل BO-23AFX https://norshaoven.com/product/BO-23AFX <img src='./Administrator/files/ProductPic/2020.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span>آون توستر باریتون ساخت کشور چین تحت لیسانس کانادا<br /></span></span></p> <ul> <li>ظرفیت توستر 24 لیتر</li> <li>دارای 12 برنامه پخت</li> <li>توان کل 1700 وات</li> <li>4المنت بالا و دو عدد پایین</li> <li>جنس بدنه خارجی استیل</li> <li>دارای توری سرخ کن،شلف استیک و سیخ جوجه گردان و سیخ کبابی</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کویین هوم مدل QH-9250 https://norshaoven.com/product/توستر-کویین <img src='./Administrator/files/ProductPic/q1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر تولیپس 38 لیتری مدل OT-A3807CD https://norshaoven.com/product/OT-A3807CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/38t.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر کوئین کد QH9450 https://norshaoven.com/product/کویین <img src='./Administrator/files/ProductPic/111271266.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ کاور مشکی اکونومی مدل WO1131 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1131.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <ul> <li>آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفید اکونومی مدل WO1131</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 6 کلید و 4 عملکرد جهت پخت مواد غذایی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت مشکی</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای سینی دور لعابی مشکی</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر پارس پیدن مدل PPT60L4 https://norshaoven.com/product/پارس-بیدن <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون گوسونیک 60 لیتری مدل Geo-660 https://norshaoven.com/product/Geo-660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aG650.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر بایترون TO-850 https://norshaoven.com/product/توستر-بایترون <img src='./Administrator/files/ProductPic/B1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 22, 2022 آون توستر وولن سه ولوم کلاسیک طلایی کاور مشکی1151 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-کلاسیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/1151-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک</li> <li>دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد</li> <li>بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-</li> <li>دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفید اکونومی مدل WO1133 https://norshaoven.com/product/توستر-WO1133 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1133.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفید اکونومی مدل WO1133</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 6 کلید و 4 عملکرد جهت پخت مواد غذایی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت مشکی</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای سینی دور لعابی مشکی</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر بایترون TO-650 https://norshaoven.com/product/TO-650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3520484.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر بایترون مدل TO-650<br /><br /></p> <ul> <li>&nbsp;ظرفیت : 10 لیتر</li> <li>&nbsp;توان : 1050 وات</li> <li>&nbsp;تعداد قفسه : 2</li> <li>مجهز به لامپ ذغالی برای پخش گرمای یکنواخت</li> <li>دارای سینی غذا</li> <li>&nbsp;دارای زمان سنج Timer</li> <li>&nbsp;قابلیت تنظیم حرارت</li> <li>&nbsp;حداکثر درجه حرارت : 230 درجه سانتی گراد</li> <li>&nbsp;درب شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و رویت غذا</li> <li>&nbsp;دارای فیوز حرارتی جهت ایمنی محصول</li> <li>&nbsp;وجود دو شیار مجزا برای قرار گرفتن توری یا سینی لعابدار و یا هر دو</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن تمام تاچ 16 برنامه مدل WO1161 https://norshaoven.com/product/توستر -وولن-WO1161 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1161.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توستر تمام تاچ 16 برنامه با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی )بالا و پایین(</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی )بازتاب حرارت به سمت داخل آون(</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد )دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر(</li> <li>دارای دو دستگیره شلف )دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان( با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی )دورو لعابی مشکی(</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر زونر مدل ZN430 https://norshaoven.com/product/زونر <img src='./Administrator/files/ProductPic/5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر تکنو مکس مدل 4520 https://norshaoven.com/product/4520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tekno.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر کن مدل TO4000 https://norshaoven.com/product/مدل TO4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/can.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر دوکاره بومو مدل TL590 https://norshaoven.com/product/TL590 <img src='./Administrator/files/ProductPic/H70350190ff8c414b8de9d7e815597d03D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 توستر پارس خزر مدل ولكان ۱۰ https://norshaoven.com/product/VOLKAN <img src='./Administrator/files/ProductPic/lg_2bfdb_90912000_(1).jpg' height='100' width='100' /><p><p>اون توستر 10لیتری Wolcan<br /><br /></p> <ul> <li>مشخصات محصول</li> <li>دارای 24ماه گارانتی شرکت پارس خزر</li> <li>توان : 850 W</li> <li>ظرفیت : 10لیتر</li> <li>کم مصرف</li> <li>دارای ولوم تنظیم کننده زمان</li> <li>دارای تایمر 60دقیقه ای</li> <li>دارای ولوم تنظیم کننده&nbsp; دما</li> <li>قابلیت تنظیم دما از 100تا 230درجه سانتی گراد</li> <li>پخش یکنواخت حرارت</li> <li>ابعاد :250&times;210&times;360</li> <li>دارای دو المنت شیشه ای با محافظ استیل ودر نتیجه روشن بودن داخل توستر</li> <li>مجهز به درب دو جداره شیشه ای جهت جلوگیری از اتلاف حرارت و کاهش مصرف انرژی</li> <li>دارای بدنه استیل و پانل مشکی</li> <li>دارای سینی طبخ</li> <li>دارای توری طبخ</li> <li>دارای پایه های ضد لغزش</li> <li>مجهز به لامپ نشانگر LED</li> <li>دارای دستگیره حمل سینی طبخ</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کلورانس مدل 7045 https://norshaoven.com/product/ 7045 <img src='./Administrator/files/ProductPic/k23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ سفید التراWO1142 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن- <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1142.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستروولن تمام تاچ مشکی کاوراستیل مدلWO1121 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-وولن-WO1121 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1121-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر ویلی ظرفیت 20 لیتر https://norshaoven.com/product/WILI <img src='./Administrator/files/ProductPic/699W.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر کاخلر مدل KH-1110 https://norshaoven.com/product/KH-1110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/k1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر سپهر الکتریک مدل SE458 https://norshaoven.com/product/آون توستر-سپهر-الکتریک-مدل-SE458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر وولن سه ولوم کاور استیل مدل WO1171 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1171 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1171.jpg' height='100' width='100' /><p><p>دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته<br />دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد<br />دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه<br />داران فن کانوکشن و فن خنک کننده<br />دارای درب شیشه ای دوجداره<br />دارای سینی روغن گیر کف آون<br />دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل<br />بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی<br />دارای لامپ داخلی فر 300 درجه<br />دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین<br />توان حرارتی تا 2000 وات<br />دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک<br />دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا<br />دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد<br />بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel<br />دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون<br />شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-<br />دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ<br />دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کاراجا مدل KARAJA-460 https://norshaoven.com/product/توستر-کاراجا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ak1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 آون توستر هافمن مدل VOLCANO-DIGITAL-TOASTER-52L https://norshaoven.com/product/52l <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفیدWO1202 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1202.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستروولن تمام تاچ کاور مشکی مدل WO1122 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1122.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن سه ولوم کاور مشکی اکونومی WO1132 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1132.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت -کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما&nbsp; تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت</li> <li>دارای ولوم باکالیت</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر دنپاسر مدل 2022N https://norshaoven.com/product/2022N <img src='./Administrator/files/ProductPic/den.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر زونر مدل ZN420 https://norshaoven.com/product/توستر-زونر <img src='./Administrator/files/ProductPic/6-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 آون توستر وولن سه ولوم سفید الترا1192 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1192 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1192-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر سه ولوم کاور مشکی WO1172 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1172 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1172.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL">دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته</li> <li dir="RTL">دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li dir="RTL">دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li dir="RTL">داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li dir="RTL">دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li dir="RTL">دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li dir="RTL">دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li dir="RTL">بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li dir="RTL">دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li dir="RTL">دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li dir="RTL">توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li dir="RTL">دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک</li> <li dir="RTL">دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li dir="RTL">دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد</li> <li dir="RTL">بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel</li> <li dir="RTL">دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون</li> <li dir="RTL">شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-</li> <li dir="RTL">دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ</li> <li dir="RTL">دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر سه ولوم کاور سفید WO1212 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1212 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1212.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک</li> <li>دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد</li> <li>بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-</li> <li>دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کاخلر مدل KH-1111-B https://norshaoven.com/product/ KH-1111-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/k5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر برتینو مدل ROMANO-50LR https://norshaoven.com/product/ROMANO-50LR <img src='./Administrator/files/ProductPic/bertino2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 11, 2022 آون توستر کاخلر مدل KH-1112-B https://norshaoven.com/product/KH-1112-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/k3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 قالب کیک گالوانیزه مدل norsha20 https://norshaoven.com/product/norsha20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 آون توستر سپهر الکتریک مدل SE4582 https://norshaoven.com/product/سپهر-الکتریک <img src='./Administrator/files/ProductPic/1 (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 قالب پیتزا مدل norsha25 https://norshaoven.com/product/norsha25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 4, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 541 https://norshaoven.com/product/اجاق-گاز-شیشه-ای-5-شعله-داتیس-مدلDG541 <img src='./Administrator/files/ProductPic/541.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 3, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 535 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 535 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DG-535-512x512.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 536 https://norshaoven.com/product/اجاق-گاز-شیشه-ای-5-شعله-داتیس-مدلDG536 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DG-536-510x510.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 3, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 542 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 542 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DG-542-510x510.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 فرتوکار داتیس مدل 666 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 666 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-برقی-666.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 4, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 542 U https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 542 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/a542ULTRA.jpg1_-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 545 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 545 <img src='./Administrator/files/ProductPic/216x216.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 آون توستر تکنو مدل Te 551 https://norshaoven.com/product/تکنو <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 534 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 534 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-رومیزی-داتیس-DS534.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 5, 2022 هود داتیس ناروارو طوسی مخفی https://norshaoven.com/product/هود-داتیس-ناروارو-طوسی-مخفی <img src='./Administrator/files/ProductPic/navaro.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 18, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 545 U https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 545 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/545U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 544 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 544 <img src='./Administrator/files/ProductPic/544.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-720 https://norshaoven.com/product/720 <img src='./Administrator/files/ProductPic/720-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 18, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 566 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 566 <img src='./Administrator/files/ProductPic/566dg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 550 U https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 550 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/images.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 572 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 572 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-صفحه-ای-داتیس-DG-572.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 572 U https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 572 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/572U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 567 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 567 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-مدل-DG-567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 546 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 546 <img src='./Administrator/files/ProductPic/546.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 رفلکس https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 رفلکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/مایکروویو-توکار-داتیس-928-رفلکس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 فرتوکار داتیس مدل 696 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 696 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-696-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گازشیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 597 https://norshaoven.com/product/اجاق گازشیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 597 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-مدل-DG597.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 567 U https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 567 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-رومیزی-داتیس-dg567-ULTRA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیش مدل D G 591 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیش مدل D G 591 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-مدل-G591.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 585 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 585 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-585-هوشمند.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 582 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 582 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-صفحه-ای-داتیس-مدل-DG-582.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل 567 طوسی https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدل 567 طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/572 طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 اجاق گازشیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 582 U https://norshaoven.com/product/اجاق گازشیشه ای 5 شعله داتیس مدل D G 582 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/582u.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 561 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 5 شعله داتیس مدلD G 561 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-صفحه-ای-داتیس-561-مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022 فرتوکار داتیس مدل 690 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 690 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-690-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مایکروویو-داتیس-928-مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 فرتوکار داتیس مدل 679 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 679 <img src='./Administrator/files/ProductPic/679.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 فرتوکار داتیس مدل 673 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 673 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-673-داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 944 https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 944 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مایکروویو-داتیس-944-توکار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 طوسی https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/مایکرووی-داتیس-928-طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 اجاق گاز شیشه ای 4 شعله داتیس مدل D G402 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 4 شعله داتیس مدل D G402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگاز-داتیس-مدل-DG402.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 636 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 636 <img src='./Administrator/files/ProductPic/636-داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 اجاق برقی 2 المنتی داتیس مدل D G E252 https://norshaoven.com/product/اجاق برقی 2 المنتی داتیس مدل D G E252 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aاجاق-برقی-داتیس-مدل-252.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 675 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 675 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/675-U-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 683 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل683 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-683.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 684 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 684 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-684-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 683 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 683 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-683داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 692 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 692 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-692-استیل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 3شعله داتیس مدل D G302 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای 3شعله داتیس مدل D G302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-آشپزخانه-داتیس-DG320.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق برقی 2 المنتی داتیس مدل D G E250 https://norshaoven.com/product/اجاق برقی 2 المنتی داتیس مدل D G E250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اجاق-برقی-داتیس 250.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 675 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 675 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-675-داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 645 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 645 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-645.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 694 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 694 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مدل 694.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 اجاق گاز داتیس مدل D S 566 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز داتیس مدل D S 566 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-صفحه-ای-داتیس-مدل-s-566.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022 فرتوکار داتیس مدل 685 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل685 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-مدل-685.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 693 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 693 <img src='./Administrator/files/ProductPic/693.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 زه استیل https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 زه استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/928-steel-1-512x512.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 اجاق گاز شیشه ای2شعله داتیس مدل D G285 https://norshaoven.com/product/ اجاق گاز شیشه ای2شعله داتیس مدل D G285 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-رومیزی-داتیس-285.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 695 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 695 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-695 (1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 فرتوکار داتیس مدل 675 طوسی https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 675 طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/675 طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">فرتوکار داتیس مدل675 طوس رنگ</span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">این فر توکار دارای نشان استاندارد ایران و <span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">دارنده استاندارد CE اروپا از TUV ایتالیا می باشد.در این فر توکار 4 المنت تعبیه شده است که این المنتهای توسط یک پنل لمسی کنترل می شود و نحوه روشن و خاموش شدن المنتها به همراه فن و جوجه گردان 28 برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک را در فر توکار فراهم می کند.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">درب این فر توکار سه جدراه است و قسمت داخی درب به آسانی باز شده و قابل تمیز شدن می باشد.جنس دستگیره از آلومینیوم آندایزینگ ساخته شده است.پوشش سمت راست و چپ فر easy clean و پوشش سمت فن self clean می باشد</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">این فر دارای 5 طبقه است و در طبقه وسط از ریل تلسکوپی ساخت آلمان استفاده شده است.و وظیفه این ریل تلسکوپی سهولت در ورود و خروج سینی از فر می باشد<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">دلایل خرید فرتوکار داتیس مدل 675<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">1.حجم جادار فر توکار675</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">این فر توکار دارای ظرفیت اسمی 78 لیتر می باشد و جهت سهولت کار آشپز 5 طبقه استیل درون فر وجود دارد درصورتی که بخواهید قالب کیک با ارتفاع زیاد بیش از 15 سانتیمتر استفاده کنید با داتشن چنین فرتوکاری کار شما بسیار آسان است<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">2.برنامه های پخت به زبان فارسی</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">این فر توکار دارای 15 برنامه پخت از پیش تعیید شده است که بصورت فارسی در صفحه نمایش نشان داده می شود<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">3.نحوه کنترل فر توکار</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">نحوه کنترل این فر توکار توسط یک پنل لمسی انجام می شود در این پنل ما بصورت دستی می توانیم تا 13 حالت المنهای فر همراه با جوجه گردن و فن را در حالتهای مختلف فعال نماییم همچنین 15برنامه هوشمند نیز در حافظه فر تعبیه شده است<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">4.وجود فن خنک کننده</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">در این فر جهت خنک کردن پنل بالای فر یک فن خنک کننده وجود دارد و زمانی که دمای فر به بالای 60 درجه رسید این فن شروع به کار می کند همچنین زمان اتمام پخت نیز این فن به مدت 10 دقیقه به فعلیت خود ادامه می دهد تا قطعات فر خنک شوند<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">5.وجود فن با قطر 16 سانتیمتر در انتهای فر توکار</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">در انتهای فر توکار یک فن بزرگ با قطر16 سانتیمتر وجود دارد و اطراف این فن هم یک المنت تصب شده است و ظیفه این فن ایجاد گرمایش و یا یکسان سازی گرمایش ایجاد شده توسط سایر المنها می باشد&nbsp; <br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">6.وجود چهار المنت در فرتوکار داتیس</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">دراین فر توکار از 4 المنت جهت گرماش استفاده می شود المنت مخفی در کف،المنت مخفی در سقف،المنت گریل در سقف و المنت اطراف فن که نحوه روشن شدن المنتها به همراه جوجه گردان و فن توسط پنل کنترل می شود</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">7.مخفی بودن المنت کف</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در این فر توکار المنت کف مخفی است و این امر باعث می شود تا تمیز کردن کف فر توکار راحت باشد</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">8.واشر سیلیکونی در اطراف درب</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در اطراف درب فر توکار یک واشر سیلیکونی قرار دارد که وظیفه آن عایق بندی درب فر می باشد</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">9.کیفیت و نحوه ساخت درب</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">درب این فر توکار سه جداره طراحی شده است و شیشه داخلی به راحتی جدا می شود جنس دستگیره از آلومینیوم آندایزینگ ساخته شده است همچنین درب دارای لولاهای با کیفیت می باشد</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">10.وجود 5 طبقه استیل</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">در این فر توکار 5 طبقه استیل تعبیه شده است و با توجه به ارتفاع زیاد فر توکار براحتی می توان از قالبهای کیک با ارتفاع زیاد استفاده نمود.همچنین با وجود دو سینی در فر توکار و 5 طبقه استیل می توانیم با توجه به نیاز خود ارتفاع مناسب را تنظیم کنیم</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">11.ریل تلسکوپی داتیس 675</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">در این فر توکار از یک ریل تلسکوپی ساخت آلمان استفاده شده است و وظیفه این ریل سهولت ورود و خروج سینی از داخل فر می باشد</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">12.سنسور پخت گوشت در فرتوکار داتیس</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">یک عدد سنسور پخت گوشت با مقاومت حرارتی 400 وات درون فرتوکار وجود دارد و وظیفه این سنسور تشخیص دمای مرکز گوشت است .برای تشخیص دمای&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">13.پوشش داخلی فر</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">در سمت چپ و راست این فر توکار از توسط پوشش easy clean و اطراف فن توسط پوشش self clean پوشش داده شده است جنس پوشش لعاب وارداتی از ترکیه می باشد</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">14.اجزای همراه فر توکار</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">همراه با این فر توکار دو عدد سینی پخت ،یک عدد شلف گریل،یک عدد شلف روغن گیر ،سیخ جوجه گردان ،نگه دارنده سیخ و سنسور گوشت وجود دارد</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;15.سیستم افزایش سریع دمای فر</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">توسط سیستم افزایش سریع دما در این فر توکار می توانید دمای فر را سریعا به دمای کاری مورد نظر برسانیم</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">16.خدمات و گارانتی</span> <br /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در صورتی که این فرتوکار از فروشگاههای معتبر تهیه شود و فر توسط نصاب شرکت داتیس نصب شود این فر دارای 18 ماه گارانتی و 10سال خدمات پس از فروش می باشد</span></span></span></span></span></p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 655 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 655 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/DF655u.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 524 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 524 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگاز-رومیزی-داتیس-مدل-DS524.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 30, 2022 فرتوکار داتیس مدل 694 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 694 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/a694u.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 688 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 688 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-688-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 فرتوکار داتیس مدل 684 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 684 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1052.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای2شعله داتیس مدل D G203 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای2شعله داتیس مدل D G203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-مدل-203.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 کلاسیک https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 کلاسیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/مایرکرویو-توکار-داتیس-928-کلاسیک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 فرتوکار داتیس مدل 689 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 689 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-DF689.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 فرتوکار داتیس مدل 646 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 646 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-646-مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 اجاق گاز داتیس مدل D S 515 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز داتیس مدل D S 515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-رومیزی-داتیس-DS515.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز داتیس مدل D S 514 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز داتیس مدل D S 514 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-مدل-DS514(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدل DS 533 LED https://norshaoven.com/product/اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدل DS 533 LED <img src='./Administrator/files/ProductPic/LED.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 اجاق برقی 2 المنتی داتیس مدل D S E251 https://norshaoven.com/product/اجاق برقی 2 المنتی داتیس مدل D S E251 <img src='./Administrator/files/ProductPic/اجاق-برقی-داتیس-DSE-251.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 کلاسیک اولترا https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 کلاسیک اولترا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDTM-928-CLASSIC-ULTRA-2-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 فرتوکار داتیس مدل655 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل655 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-655.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 مایکروویو توکار داتیس مدل 928 الترا https://norshaoven.com/product/مایکروویو توکار داتیس مدل 928 الترا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDTM-928-ULTRA-2-1-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 590 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 590 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگاز-صفحه-ای-داتیس-ds590.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله Dual داتیس مدل D G 526 https://norshaoven.com/product/اجاق گازشیشه ای 5 شعله Dual داتیس مدل D G 526 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-داتیس-مدل-526.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز شیشه ای 5 شعله Dual داتیس مدل D G 525 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز شیشه ای5 شعله Dual داتیس مدل D G 525 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-رومیزی-داتیس-مدل-DG525(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 فرتوکار داتیس مدل 691 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 691 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-برقی-داتیس-691.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 529 https://norshaoven.com/product/اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 529 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-صفحه-ای-داتیس-Ds529.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 589 https://norshaoven.com/product/ اجاق گاز استیل 5 شعله داتیس مدلD S 589 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گاز-رومیزی-داتیس-Ds-589.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 1, 2022 گاز صفحه ای داتیس DG 551 https://norshaoven.com/product/551 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022 هود گلوریا 90 سانت داتیس https://norshaoven.com/product/هود <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022 هود داتیس مدل گلوریا مشکی https://norshaoven.com/product/هود-داتیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022 هود داتیس مدل فالکون https://norshaoven.com/product/فالکون <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022 گاز صفحه ای داتیس DG 592 https://norshaoven.com/product/592 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 15, 2022